Scholen

Buurtbinders heeft oog voor ‘goede werkers’, maar wanneer ben je een goede werker en hoe leer je dat? Wij geloven dat professionaliseren gaat over je moreel ontwikkelen en daar houden wij ons graag mee bezig! Vragen die we van onderwijsinstellingen, woningcorporaties, welzijns-, zorginstellingen en scholen krijgen:

  • We willen present werken, maar hoe doe je dat?
  • De hulpvragen die op ons afkomen worden steeds complexer: hoe blijven we overeind als werkers? Wat is hiervoor nodig?
  • Hoe geven wij vorm aan wijkgericht werken, wat vraagt het van mij als beroepskracht en hoe krijg ik de bewoners in mijn wijk in beweging?
  • Hoe kunnen wij werken vanuit de bedoeling? Wat vraagt het van ons als werker, als management, als organisatie?

Soms past een korte training, maar we bieden ook een leergang van een jaar aan. We geloven dat locatie bijdraagt aan het leereffect dus we creëren een toffe leeromgeving, een verrassende plek.


SMWO Goes


In Goes starten ze met een nieuwe pilot; wijkgericht werken. SMWO mag deze pilot in opdracht van de gemeente Goes uitvoeren.


Elke wijk krijgt haar eigen sociaal werker, gezamenlijk hebben ze dezelfde opgave. Hoe gaan we dit vorm geven? Hoe leer ik mijn wijk beter kennen? Hoe activeer ik de bewoners die ik tegenkom? Welke vormen gebruiken ze elders in het land? Wat vraagt dit van mij en van mijn collega’s? Wat is er anders dan voorheen? Vragen die je vast herkent!

SMWO besloot Buurtbinders in de arm te nemen. Wij begeleiden ze in dit proces. We geven ze theoretische handvatten die hen helpt om ook vanuit inhoud en juiste argumenten het goede te doen, maar we gaan vooral met hen mee de wijk in! Daar voltrekt zich immers het echte leven, de echte vragen en daar begint het leerproces.

SMWO Goes


In Goes starten ze met een nieuwe pilot; wijkgericht werken. SMWO mag deze pilot in opdracht van de gemeente Goes uitvoeren.


Elke wijk krijgt haar eigen sociaal werker, gezamenlijk hebben ze dezelfde opgave. Hoe gaan we dit vorm geven? Hoe leer ik mijn wijk beter kennen? Hoe activeer ik de bewoners die ik tegenkom? Welke vormen gebruiken ze elders in het land? Wat vraagt dit van mij en van mijn collega’s? Wat is er anders dan voorheen? Vragen die je vast herkent!

SMWO besloot Buurtbinders in de arm te nemen. Wij begeleiden ze in dit proces. We geven ze theoretische handvatten die hen helpt om ook vanuit inhoud en juiste argumenten het goede te doen, maar we gaan vooral met hen mee de wijk in! Daar voltrekt zich immers het echte leven, de echte vragen en daar begint het leerproces.

Divers: Jongerenwerkers present in de praktijk!


De jongerenwerkers uit West willen present zijn, niet alleen fysiek ergens aanwezig zijn, maar echt oog hebben voor wat er toe doet in het leven van jongeren.


Wij mochten deze club na laten denken over wat er dan volgens hen toe doet. Thema’s als kwetsbaarheid, lijden, werken vanuit de bedoeling hebben centraal gestaan. Bevlogen jongerenwerkers, mooie opdracht!

Learning Lab Tilburg


Samen leren betekent ervan uitgaan dat bij aanvang niemand de oplossing weet, maar dat op alle vragen die op pad komen gaandeweg de antwoorden gezocht worden.


Samen met professionals, docenten, studenten zoeken we naar antwoorden op vragen die zich op dit moment in de praktijk aandienen. Hoe bouw je aan een informeel netwerk van ouders in een buurt? Zo’n vraag waar wij ons over buigen. Het idee van een learning lab is dat de leden een gelijkwaardige relatie hebben, wat nog niet betekent dat ze allen gelijk zijn. Alle leden dragen bij aan het creëren aan maatschappelijke meerwaarde. Er wordt op alle niveaus geleerd en geïnspireerd. Pasklare antwoorden zijn er niet!

Learning Lab Tilburg


Samen leren betekent ervan uitgaan dat bij aanvang niemand de oplossing weet, maar dat op alle vragen die op pad komen gaandeweg de antwoorden gezocht worden.


Samen met professionals, docenten, studenten zoeken we naar antwoorden op vragen die zich op dit moment in de praktijk aandienen. Hoe bouw je aan een informeel netwerk van ouders in een buurt? Zo’n vraag waar wij ons over buigen. Het idee van een learning lab is dat de leden een gelijkwaardige relatie hebben, wat nog niet betekent dat ze allen gelijk zijn. Alle leden dragen bij aan het creëren aan maatschappelijke meerwaarde. Er wordt op alle niveaus geleerd en geïnspireerd. Pasklare antwoorden zijn er niet!

Minor Verschil Maken


We hebben een eigen visie op de huidige manier van werken in het welzijnswerk. Verschil maken in de praktijk begint bij de professionals.


En wat mooi dat wij deeltijdstudenten van de academie Sociale studies van Avans een half jaar lang een minor mogen aanbieden waarin we het hier over hebben: verschil maken in de praktijk! Hoe? Door te filosoferen, morele gesprekken, trainingen over lef/durf, presentietheorie. Waardevol om onderwijs te verbinden aan onze dagelijkse praktijk.

Divers


Welzijnswerkers worden geacht zowel met individuen als groepen te kunnen werken. Burgers in hun kracht te zetten en wijkpartners te betrekken om het belang van bewoners te laten gelden.


Dit vraagt een autonome professional, die diverse rollen kan vervullen en op de hoogte is van maatschappelijk ontwikkelingen. Wijkwerkers ervaren iedere dag in de praktijk dilemma’s over hoe te handelen. Dat vraagt een groot reflectievermogen. We coachen ontzettend graag deze bevlogen werkers. We voeren gesprekken over waar zij in het complexe veld staan, wat zij als dilemma’s ervaren, waar zij handvatten nodig hebben. We zetten ze aan het denken en starten zelf de zoektocht naar de antwoorden. Inspirerend om te doen!

Divers


Welzijnswerkers worden geacht zowel met individuen als groepen te kunnen werken. Burgers in hun kracht te zetten en wijkpartners te betrekken om het belang van bewoners te laten gelden.


Dit vraagt een autonome professional, die diverse rollen kan vervullen en op de hoogte is van maatschappelijk ontwikkelingen. Wijkwerkers ervaren iedere dag in de praktijk dilemma’s over hoe te handelen. Dat vraagt een groot reflectievermogen. We coachen ontzettend graag deze bevlogen werkers. We voeren gesprekken over waar zij in het complexe veld staan, wat zij als dilemma’s ervaren, waar zij handvatten nodig hebben. We zetten ze aan het denken en starten zelf de zoektocht naar de antwoorden. Inspirerend om te doen!

Contour de Twern


Van de nieuwe sociale beroepskracht wordt verwacht dat zij aansluiten bij de leefwereld van hun doelgroep, dat zij zoeken naar de vraag achter de vraag, netwerken versterken, inzetten op participatie en eigen verantwoordelijkheid.


Dit vraagt om reflectie, (zelf)sturing en minder verkokering. Buurtbinders geeft scholing aan alle wijkwerkers en maatschappelijk werkers in gemeente Boxtel. Vanuit de caravan midden in de wijk scholen we beroepskrachten op present werken in de praktijk.

WIJ Breda


WIJ Breda buigt zich over de vraag: Hoe maken vrijwilligers en beroepskrachten signalen/vermoedens rondom eenzaamheid, kwetsbaarheid bij bewoners bespreekbaar?


Welke acties zijn er dan nodig? Buurtbinders ontwikkelt samen met WIJ Breda en Briljantnet een online scholingsprogramma voor vrijwilligers en beroepskrachten.

WIJ Breda


WIJ Breda buigt zich over de vraag: Hoe maken vrijwilligers en beroepskrachten signalen/vermoedens rondom eenzaamheid, kwetsbaarheid bij bewoners bespreekbaar?


Welke acties zijn er dan nodig? Buurtbinders ontwikkelt samen met WIJ Breda en Briljantnet een online scholingsprogramma voor vrijwilligers en beroepskrachten.