Verbinding; met de opdracht en met elkaar – Servanda, Hardinxveld-Giessendam

Wijkgericht werken: andere rol, zelfde doel – Buurtwerk, Dordrecht
18 oktober, 2020
Groot onderhoud in de Flatwijk – Area Wonen, Uden
18 oktober, 2020

"Hoe verbinden we de diverse disciplines in ons buurtteam met elkaar én met de opdracht?"


Het buurtteam van Servanda draagt vanuit verschillende disciplines zorg voor de leefbaarheid in wijken van Hardinxveld-Giessendam. Sinds kort werken ze meer 'outreachend'. Dat wil zeggen: zelfregie bij bewoners stimuleren en oplossingsgericht handelen. Om een opdracht efficiënt en succesvol te volbrengen - dus eigenlijk gezamenlijk aan te kunnen sluiten bij vragen van bewoners - is onderlinge verbinding een randvoorwaarde.

Buurtbinders geeft vaker scholing en coaching aan professionals in de wijk. Werken vanuit de bedoeling en vanuit effectieve inzet van kwetsbaarheid staan daarin centraal. Kritisch kijken naar je werkwijze en ogen open voor kansen op straat. Ook voor Servanda komen deze thema's terug in online colleges (op afstand vanwege corona), kritische gesprekken op locatie en praktijkervaringen door gezamenlijke caravan-dagen in de wijk.

Het buurteam heeft in navolging hierop de verdieping ingezet. Onder leiding van twee buurtwerkers wordt er gewerkt aan een wijkanalyse: een gezamenlijk beeld van de wijk en haar bewoners, als ook van de problemen en kansen die er zijn. Tijdens dit collectieve onderzoek, heeft men elkaar beloofd, worden ook de kritische gesprekken doorgezet. Om elkaar beter te leren kennen, een gedeelde missie te creëren en scherp te hebben welke opgave er ligt.

Note: Tijdens coaching en scholing gaan we heel vaak samen met professionals op zoek naar de vraag/behoefte van bewoners. We geloven niet dat er een blauwdruk bestaat. Dat betekent ook dat Buurtbinders meestal ter plekke nog schakelt en het programma onderweg aanpast, omdat we merken dat er iets anders speelt dan gedacht. Op deze manier behalen we een optimaal resultaat: niet alleen met de wijkwerkers, maar meteen ook in de wijk.