Moreel gesprek in het jongerenwerk – R-newt, Tilburg

Ontmoet de ander – Kleine Meijerij, Rosmalen
12 maart, 2019
Wijkbedrijf Flatwijk – Area Wonen, Uden
12 maart, 2019

“De hulpvragen die op ons afkomen worden steeds complexer: hoe blijven we overeind als werkers? Wat is hiervoor nodig?”


Als jongerenwerker maak je iedere dag tal van keuzes, bewust en onbewust. Over hoe je te werk gaat, wat je daarin van jezelf laat zien, of je je conformeert aan de cultuur van een wijk of de organisatie, wanneer je dingen bespreekt en wanneer niet…

Enerzijds vaar je natuurlijk op je persoonlijke kompas. Je bent vaak alleen op pad, schat ter plekke in wat nodig is en handelt in het moment. Maar samenwerken in een team betekent ook dat je rekening moet houden met gemeenschappelijke waarden, de visie die je met elkaar deelt. Waar raken eigen normen aan deze organisatiewaarden? En waar bijten ze elkaar?

Niet altijd wordt deze zoektocht expliciet gemaakt en met elkaar besproken in een team. Meer dan we in de gaten hebben, bestaat er vaak een oordeel over elkaar. Terwijl juist het gesprek over loyaliteit, integriteit, eigen waarden en ethisch handelen essentieel is voor professionele groei en bewustzijn.

Buurtbinders voert regelmatig morele gesprekken met de jongerenwerkers in Tilburg. Een voorbeeld uit hun eigen praktijk vormt de basis. Meerdere situaties mét een dilemma passeren de revue. Wat is het goede om te doen: je uitspreken of juist zwijgen? Iets doen of iets laten? Je persoonlijke emotie wegcijferen of juist gebruiken?

  • Marcel Vlemmix
    Maartje stelt in een moreel gesprek scherpe vragen, waardoor je vooral jezelf en je eigen rol bekijkt als factor in een groter geheel. Dat gaat heel naturel; het is alsof je samen aan de keukentafel zit. Ze weet in korte tijd een vertrouwd en open gevoel in de groep te creëren en zorgt tegelijkertijd dat we 'on topic' blijven. Je komt daarmee op een prettige manier snel tot de kern.
    Marcel Vlemmix
    jongerenwerker R-Newt
//]]>