Buurthuis op wielen – Gemeente Waalwijk, Waalwijk

Thema-bijeenkomst energietransitie – een Buurtbinders initiatief, Den Bosch
18 oktober, 2019
Kom’t erbij! – Dorpsraad Volkel, Volkel
3 mei, 2019

“Hoe is het wonen in Landgoed Driessen?”


Landgoed Driessen is een relatief nieuwe wijk in Waalwijk met ongeveer 1500 adressen. De ontwikkeling van de wijk is ongeveer op de helft en de gemeente wil weten hoe mensen hun wijk ervaren.

Buurtbinders gelooft in het verhaal van bewoners en baseert het ontwerp van dit leefbaarheidsonderzoek op de input uit een diepte-interview met zo'n 35 wijkbewoners. Ook het wijkteam en de sociale partners denken mee. Resultaat? Een concreet, sensibel en doeltreffend plan van aanpak.

Het 'Buurthuis op wielen' wordt ingezet als een opvallende mobiele ontmoetingsplek om verhalen op te halen, enquêtes samen in te kunnen vullen en ondertussen sfeer te proeven. Om ook bewoners te bereiken die door het toch al drukke dagelijks leven geen tijd of zin hebben om met ons team in gesprek te gaan, wordt ook de optie tot deelnemen via een online enquête toegevoegd aan het plan. Kortom: een toegepast onderzoek met een zo groot mogelijk bereik, wat aanhaakt bij de leefwereld van bewoners en dus ruimte biedt aan persoonlijke verhalen en ervaringen die context geven bij de statistieken.

Met een opvallend hoge betrokkenheid van respondenten en vele waardevolle gesprekken op straat kunnen we na 2 maanden een actueel, genuanceerd en uitgebreid antwoord geven op de vraag: ‘Hoe is het wonen in Landgoed Driessen’.

beeldverslag door Sanne van den Elzen
  • wijkbewoner
    Ik zit ook in de marketingcommunicatie en vind jullie echt goed vertegenwoordigd in de wijk; ik ben jullie al drie keer tegengekomen! Dus ik kom de enquête nu invullen en draag graag bij aan het onderzoek.
    wijkbewoner
    Landgoed Driessen