Het roer om – Gemeente Tilburg, Tilburg

Leven in de brouwerij – Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Den Bosch
3 mei, 2019
Renovatie: fysiek vs. sociaal – Dura Vermeer, Breda
12 maart, 2019

“Hoe geven we bewoners inspraak bij het vormen of aanpassen van beleid?"


De gemeente Tilburg zoekt naar een trendbreuk in de wijk Tilburg Noord en wil hierover in gesprek met bewoners. Voor ideeën, maar vooral ook voor feedback; is dat wat wij bedenken wel zo wenselijk?

Buurtbinders is ervan overtuigd dat bewoners zich betrokken voelen bij hun directe leefomgeving. Niet elke bewoner heeft echter tijd, ruimte en behoefte om zich te committeren aan een formele constructie met vergaderingen en notulen.

Vorm en energie doen er toe bij het betrekken van bewoners! Buurtbinders gaat op zoek en aan de slag.

//]]>