Een levendig binnenstadsplein – Gemeente Tilburg, Tilburg

Energie in transitie – Energiebureau, Eindhoven
7 december, 2020

"Hoe bouwen we samen met bewoners een bruisend nieuw binnenstadsplein?"


Binnen enkele jaren ontstaat in de ruimte tussen de Schouwburg, concertzaal met kunstcluster, Factorium, Heikese kerk, het Kantongerecht, het paleis-raadhuis en stadhuis in Tilburg een levendig plein: het Stadsforum. De plannen voor fysieke aanpassingen liggen klaar en diverse partners en bewoners hebben daarop hun mening al gegeven. Nu de tastbare randvoorwaarden zijn bepaald volgt de vraag: hoe blaas je er leven in?

Buurtbinders trekt met caravan en camera naar het Willemsplein voor een inventarisatie van ideeën bij plein-gebruikers uit de stad. Resultaat? Een kleurrijke en prikkelende compilatie van diverse perspectieven om andere stadsbewoners uit de nodigen ook mee te denken. Aangevuld met de kijk van een aantal Tilburgse visionairs ontstaat er al snel een kader van waardevolle ideeën, randvoorwaarden voor succes en haakjes om ook verbinding met andere initiatieven aan te gaan.

Met dit visuele gespreksdocument is het nu aan de Gemeente Tilburg om het plein tot een hoger plan te tillen.