Verpleegkunde en ethiek: wanneer doe je iets wel/niet? – De Haagse Hogeschool, Den Haag

Wijkgericht werken, hoe doe je dat? – SMWO, Zierikzee
18 oktober, 2020
De hele wijk aardgasvrij – Pendrecht, Gemeente Rotterdam
18 oktober, 2020

"Met je team het gesprek aangaan over moraliteit en een gezamenlijke kompas; hoe doe je dat goed?"


Als verpleegkundige maak je dagelijks tal van keuzes. Vaak sta je er niet bij stil, maar doe je het gewoon. Toch zijn vele handelingen moreel geladen. Bovendien is de keuze die je maakt altijd radicaal: je doet iets wel of je doet iets niet. Hoe ondersteun je studenten in het ontwikkelen van hun eigen (individuele) morele kompas in de grotere context van lessen in groepsverband?

De Haagse Hogeschool klopte bij Buurtbinders aan voor ontwikkeling en uitvoering van dit onderwijs. De basis? Goede gesprekken over kritische bezinning en moreel handelen, waarbij niet het antwoord centraal staat maar juist het hardop worstelen en twijfelen. Het gesprek biedt inzicht in de eigen overtuigingen, argumenten, waarden en daaraan verbonden normen van elke student. In een volgende situatie waarbij dezelfde waarden op het spel staan kunnen deze inzichten hen helpen het goede te doen.

De lessen startten middenin de corona-crisis. Genoeg gespreksstof dus voor het moreel beraad. En Buurtbinders schakelde snel van offline naar online onderwijsvormen. Ook al blijft de ontmoeting een wezenlijk onderdeel van deze uitwisseling op diepere waarden, de thuis-blijf-tijd biedt volop ruimte voor het gesprek met jezelf.

Note: We delen maatschappelijk gezien misschien dezelfde waarden, maar spreken te weinig over (het onderlinge verschil in) persoonlijke normen. Bovendien legt de werkomgeving vaak ook normen op, waar je het persoonlijk niet altijd mee eens hoeft te zijn. Tel daarbij op dat ethische vraagstukken soms emoties losmaken, omdat het gaat over zaken die ons raken. Complexiteit alom. Buurtbinders is vastberaden te leren werken met die chaos. Onze scholing is erop gericht anderen te leren omgaan met hun eigen worsteling en te sterken het gesprek met de omgeving aan te gaan. Niet ontkennen, niet ontwijken, maar recht erop af!