Burger-experts tafelen met college van B&W – Gemeente Waalwijk, Waalwijk

Kom’t erbij! – Dorpsraad Volkel, Volkel
3 mei, 2019
Verschil maken met Social Work? – Avans Hogeschool, Breda & Den Bosch
3 mei, 2019

“Hoe betrek ik burgers bij beleid?”


Gemeente Waalwijk wil bewoners bij beleid betrekken. Zij weten immers wat er speelt in de buurt en wat er nodig is. Buurtbinders is gevraagd mee te denken over hoe je dat kan doen.

We nodigen betrokken bewoners, ondernemers en verschilmakers in de stad uit, om als expert een gelijkwaardig gesprek te voeren met de burgemeester en wethouders. Het gesprek voeren we aan de lange tafels van ons pop-up restaurant, midden in de grote hal van het gemeentehuis van Waalwijk. De burgemeester en wethouders leggen de experts allerlei uitdagingen voor die vandaag de dag relevant zijn. Hoe zouden zij hiermee omgaan?

Het resultaat van een avond samen tafelen? Burgemeester en wethouders gaan aan de slag met het maken van beleid dat past bij wat er echt leeft in Waalwijk.

  • Margriet van Schöll
    Onder de bezielende leiding van Buurtbinders is de Buurttop in de gemeente Waalwijk een groot succes geworden. Buurtbinders heeft, samen met de werkgroep, pro-actief meegedacht en meegewerkt aan een zinvolle invulling voor ontmoeting tussen bewoners en collegeleden. Naast het samen genieten van een goeie maaltijd zijn er tijdens de Buurttop ook inspirerende themabijeenkomsten gehouden. Voor herhaling vatbaar!
    Margriet van Schöll
    wijkadviseur Gemeente Waalwijk
//]]>