Wijkbedrijf Flatwijk – Area Wonen, Uden

Moreel gesprek in het jongerenwerk – R-newt, Tilburg
12 maart, 2019

“Hoe verbeteren we de leefbaarheid in een buurt en dragen we ook bij aan de individuele economische positie van onze huurders?”


Soms moeten het roer radicaal om wil je écht verandering kunnen brengen. En word je bij aanvang uitgedaagd op zoek te gaan naar de meest creatieve oplossing voor een hardnekkig probleem.

In onze eerste kennismaking met de Flatwijk in Uden 2016 zien we enorm veel kansen. Terwijl mensen en organisaties aldaar vooral de weerstand ervaren van een negatief imago uit het verleden. Tel daarbij op dat instanties een hoge pet op hebben van eigenaarschap bij bewoners, maar dat gemeentelijke systemen, beleid en regelgeving daar niet op zijn ingericht. En precies daar zit de crux.

Buurtbinders gaat pionieren. Aan de ene kant met intensieve aanwezigheid werken aan het betrekken van bewoners. Anderzijds met beleidsmakers en bestuur om tafel voor meer ruimte en betere randvoorwaarden, die bewoners daadwerkelijk in staat stellen regie te nemen.

Twee jaar later openen we samen met bewoners uit de Flatwijk het wijkbedrijf, wat inmiddels is uitgegroeid tot een compleet vernieuwde wijkaccommodatie. Een winkel, wijkkapper, klussendienst en restaurant onder één dak – allen met een ondernemend karakter. Resultaat? Een nieuwe geldstroom voor de wijk én meer individuele kansen voor bewoners.

//]]>