Begeleiden

Buurtbinders werkt heel graag in de buurt met bewoners! We worden gevraagd door welzijnsinstellingen, woningcorporaties, bouwbedrijven, gemeenten en door bewoners zelf met mooie vragen zoals:

  • Hoe zorgen we ervoor dat nieuwkomers en de huidige bewoners zich thuis voelen in een buurt?
  • Hoe kunnen we een negatieve tendens in de buurt doorbreken?
  • Hoe laten we ons buurtcentrum meer bruisen en zorgen we voor meer samenwerking tussen de diverse activiteitengroepen die hier komen?
  • Hoe zorg je dat bewoners medewerking verlenen bij onderhoud aan hun woning en zorg je voor een tevreden huurder aan het einde van het traject?

We dompelen ons onder in een buurt en maken onszelf zichtbaar. Een kortere periode, maar wel met intensieve aandacht zodat we bijna niet te missen zijn. We komen met energie en telkens met een andere passende vorm: Soms met een caravan dan weer in een leegstaande flat in de buurt. We schakelen snel dus nog in dezelfde week komen we tot actie zodat je niet alleen ‘ophaalt’ maar ook direct beweegt.


Casade Waalwijk


Er komen 11 studenten en 11 vluchtelingen gezamenlijk in een gezamenlijk complex wonen. Dat brengt hoe dan ook beweging in een buurt. Hoe kun je een buurt mede verantwoordelijk maken voor de opvang van deze groep? Buurtbinders gaat samen met bewoners aan de slag!


Casade heeft al mooi voorwerk verricht: het oprichten van een klankbordgroep bestaande uit mensen die zich om diverse redenen betrokken voelen bij de komst van deze nieuwe bewoners. Samen met de klankbordgroep ontwerpt, ontwikkelt Buurtbinders ludieke vormen die verbinding tot stand brengen. Ken je het TV programma ‘The makeover’? In een bouwval de buurt ontvangen met koffie en na de verbouwing samen met de nieuwe bewoners lekker eten in het nieuwe pand! Een mooi passend concept in Waalwijk.

Dura Vermeer, Breda Moerwijkzicht


Dura Vermeer: een bouwbedrijf! Buurtbinders & bouwbedrijven een gekke combi? Nee hoor. Een mooie match.


Dura Vermeer voert renovatietrajecten uit in bewoonde staat. Dit heeft impact op bewoners, op hun leefomgeving en dat vraagt zorgvuldige begeleiding. En laat dit nou net zijn waar onze expertise ligt. We zijn in opdracht van woningcorporatie AlleeWonen actief bij een groot renovatietraject in Breda waarbij we de fysieke kant aan de het sociale perspectief verbinden. We zijn hiervoor present, behaalde het wettelijke verplichte 70% draagvlak bij bewoners en zetten naast communicatie ook in op activering; mooie, uitdagende klus!

Dura Vermeer, Breda Moerwijkzicht


Dura Vermeer: een bouwbedrijf! Buurtbinders & bouwbedrijven een gekke combi? Nee hoor. Een mooie match.


Dura Vermeer voert renovatietrajecten uit in bewoonde staat. Dit heeft impact op bewoners, op hun leefomgeving en dat vraagt zorgvuldige begeleiding. En laat dit nou net zijn waar onze expertise ligt. We zijn in opdracht van woningcorporatie AlleeWonen actief bij een groot renovatietraject in Breda waarbij we de fysieke kant aan de het sociale perspectief verbinden. We zijn hiervoor present, behaalde het wettelijke verplichte 70% draagvlak bij bewoners en zetten naast communicatie ook in op activering; mooie, uitdagende klus!

Ons Welzijn


Een welzijnsorganisatie vol bevlogen welzijnswerkers. Maar soms valt er tijdelijk iemand uit. Bel gerust de Buurbinders!


Wij hebben met veel plezier in Uden een betrokken welzijnswerker mogen vervangen in de Flatwijk. Een wijk met uitdagingen, waar presentie een perfecte manier is om bewoners echt te bereiken. In de vrije ruimte die de organisatie ons gaan hebben we in deze maanden kunnen bouwen aan diverse collectieve initiatieven die de buurt doet leven, verbindingen tot stand brengt en zelfs de ambitie voor een wijkbedrijf tot stand heeft gebracht.

Area Wonen


Leefbaarheid in wijken, waarom is dat voor een corporatie zo belangrijk en hoe geef je dat als medewerkers vorm? Buurtbinders denkt mee, geeft vorm en zet eigen wijze in.


In diverse wijken in Uden maken wij zichtbaar wat er aan potentie in de wijk aanwezig is en welke wensen en behoeften bewoners zelf hebben en welke vraagstukken wijkpartners hebben. Tijdens persoonlijke contact worden vraag en aanbod aan elkaar verbonden en worden individuele hulpvragen zichtbaar. Indien wenselijk wordt er collectief aanbod ontwikkeld. Dit doen wij in samenwerking met de gemeente en Ons Welzijn.

Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld een straatcontactpersonen project en taalgroepen op micro niveau en het starten van een pilot wijkeconomie op macro niveau.

Area Wonen


Leefbaarheid in wijken, waarom is dat voor een corporatie zo belangrijk en hoe geef je dat als medewerkers vorm? Buurtbinders denkt mee, geeft vorm en zet eigen wijze in.


In diverse wijken in Uden maken wij zichtbaar wat er aan potentie in de wijk aanwezig is en welke wensen en behoeften bewoners zelf hebben en welke vraagstukken wijkpartners hebben. Tijdens persoonlijke contact worden vraag en aanbod aan elkaar verbonden en worden individuele hulpvragen zichtbaar. Indien wenselijk wordt er collectief aanbod ontwikkeld. Dit doen wij in samenwerking met de gemeente en Ons Welzijn.

Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld een straatcontactpersonen project en taalgroepen op micro niveau en het starten van een pilot wijkeconomie op macro niveau.

Dorpsraad Volkel


Hoe wordt de leefbaarheid in Volkel ervaren? Moeten we ons als dorpsraad zorgen maken nu de maatschappij verandert en niet meer alles is zoals vroeger?


Buurtbinders onderzoekt de leefbaarheid en treed op ludieke wijze in contact met de huurders van Volkel. Wat blijkt? Het is goed wonen in Volkel. Het is echter wel anders wonen in een dorp, dan in een stad. Elkaar kennen en gezelligheid zijn belangrijke kernwaarden.

Om nieuwe bewoners snel thuis te laten voelen, ontwikkelen we een project waarmee we mensen welkom heten. Een warm gebaar waardoor we zeggen; Kom’t erbij.

Gemeente Den Bosch: De Schans laten bruisen!


Een wijkcentrum in de Maaspoort laten bruisen! Hoe doe je dat? Wat heb je daarvoor nodig? Maar vooral WIE heb je daarvoor nodig?


Samen met de stakeholders, bewoners, wijkraad heeft Buurtbinders in beeld gebracht wat er nodig is om de Schans te kunnen laten bruisen en tegelijkertijd betrokkenen bewogen om in actie te komen. Bruisen begint bij vertrouwen en geloof in het wijkcentrum vanuit alle partijen: Dat zaadje is geplant…

Gemeente Den Bosch: De Schans laten bruisen!


Een wijkcentrum in de Maaspoort laten bruisen! Hoe doe je dat? Wat heb je daarvoor nodig? Maar vooral WIE heb je daarvoor nodig?


Samen met de stakeholders, bewoners, wijkraad heeft Buurtbinders in beeld gebracht wat er nodig is om de Schans te kunnen laten bruisen en tegelijkertijd betrokkenen bewogen om in actie te komen. Bruisen begint bij vertrouwen en geloof in het wijkcentrum vanuit alle partijen: Dat zaadje is geplant…