Adviseren

Buurtbinders mag diverse organisaties zoals woningcorporaties, gemeenten, welzijns- en onderwijsinstellingen adviseren over onder andere de volgende vragen:

  • Hoe geven we bewoners inspraak bij het vormen of aanpassen van beleid?
  • Hoe organiseren we eigenaarschap bij bewoners, bijvoorbeeld bij een nieuw initiatief of de programmering van een wijkaccommodatie?
  • Hoe zorgen wij dat moreel handelen een plek krijgt in ons curriculum en hoe kunnen we de praktijk hierbij betrekken?

Wij bevragen de plek, rol en positie van de betrokkenen. We zien veelal dat er een juiste intentie is, maar regelmatig worden wezenlijke stappen overgeslagen. Buurtbinders is kritisch, denkt mee en geeft richting.


Buurttop Waalwijk


Burgers betrekken bij beleid. Hoe bereik je de juiste doelgroep? Hoe zorg je dat bewoners meedoen en hoe betrek je ze ook daadwerkelijk?


Door hen te vragen als experts: Zij zijn immers degene die weten wat er in hun buurt, wijk, stad speelt en wat er nodig is voor goed beleid! We hebben ook oog gehad vooraf voor juiste verwachtingen bij deelnemers, ambtenaren, wethouders over de vorm van inspraak. We nodigden de verschilmakers uit Waalwijk persoonlijk uit voor een diner midden in een pop up restaurant in het stadhuis van Waalwijk.

Op deze manier kunnen de burgemeester en wethouders hen de huidige uitdagingen voorleggen en als gelijkwaardige gesprekpartners met elkaar in gesprek over de complexiteit, de ideeën, de best practices. Dat is een heel mooi begin!

Buurttop Waalwijk


Burgers betrekken bij beleid. Hoe bereik je de juiste doelgroep? Hoe zorg je dat bewoners meedoen en hoe betrek je ze ook daadwerkelijk?


Door hen te vragen als experts: Zij zijn immers degene die weten wat er in hun buurt, wijk, stad speelt en wat er nodig is voor goed beleid! We hebben ook oog gehad vooraf voor juiste verwachtingen bij deelnemers, ambtenaren, wethouders over de vorm van inspraak. We nodigden de verschilmakers uit Waalwijk persoonlijk uit voor een diner midden in een pop up restaurant in het stadhuis van Waalwijk.

Op deze manier kunnen de burgemeester en wethouders hen de huidige uitdagingen voorleggen en als gelijkwaardige gesprekpartners met elkaar in gesprek over de complexiteit, de ideeën, de best practices. Dat is een heel mooi begin!

De Haagse school: Ethiek in de verpleegkunde. Hoe vertaal je dat naar een lesprogramma?


Inspiratie aan zee. De vraag ‘wat goede zorg is’, wordt vandaag de dag meer dan ooit tevoren gesteld. Het appèl dat in Nederland op de zorg wordt gedaan is groot.. De zorg is in Nederland de sector met veruit de hoogste kosten. patiënten een steeds groter aandeel in de uitvoering van zorg gekregen, en is er sprake van een gigantische hoeveelheid wetgeving, en op evidence gebaseerde richtlijnen, protocollen, en standaarden, waaraan instellingen en zorgprofessionals zich dienen te houden.


Nog belangrijker dan het aanwijzen van de redenen voor het stellen van die vraag, is de noodzaak van een antwoord erop. De verpleegkundige is diegene die de daadwerkelijke zorg verleent. En vandaar dat de verpleegkundige van vandaag, die zich in de alledaagse praktijk moet zien te verhouden tot alle bovengenoemde factoren, zich deze vraag moet stellen. Wij mochten meedenken en schrijven aan een onderwijsprogramma waar ethisch handelen van de verpleegkundige centraal staat.

Area Wonen; wijkeconomie in de Flatwijk


Een wijkcoöperatie waar bewoners echt regie nemen en ook krijgen. Het runnen van hun buurtaccommodatie met zelfbeheer en diensten die financieel iets opbrengen en bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk.


Zo brengen we niet alleen een maatschappelijke beweging maar ook een economische beweging op gang. Dit realiseren; vraagt om ruimte, experimenteren en energie. Die geven wij graag. Een uitdagende klus om hier als projectleider vanuit de woningcorporatie, samen met de gemeente en Ons Welzijn, vorm aan te geven.

Area Wonen; wijkeconomie in de Flatwijk


Een wijkcoöperatie waar bewoners echt regie nemen en ook krijgen. Het runnen van hun buurtaccommodatie met zelfbeheer en diensten die financieel iets opbrengen en bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk.


Zo brengen we niet alleen een maatschappelijke beweging maar ook een economische beweging op gang. Dit realiseren; vraagt om ruimte, experimenteren en energie. Die geven wij graag. Een uitdagende klus om hier als projectleider vanuit de woningcorporatie, samen met de gemeente en Ons Welzijn, vorm aan te geven.

Avans


Wat vraagt deze tijd nou van professionals in welzijnsland? Wij hebben daar een visie op. Een visie die soms anders is, want hoe leer je studenten praktische wijsheid? Liefdevolle trouw? Subtiliteit? Vakmanschap?


Dat gaat niet alleen over methodieken eigen maken, dat vraagt ook een radicaal andere visie op onderwijs. Wij mogen meedenken en meeschrijven bij de deeltijdacademie sociale studies. Fijn om een bijdrage te mogen leveren!

Kennis delen bij ContourdeTwern!


Wij worden op allerlei mooie plekken bij ContourdeTwern uitgenodigd om mee te denken over present werken in de praktijk.


Zo hebben we diverse keren bij GO next onze ervaringen gedeeld, zijn we bij het kennisplatform Presentie gevraagd kennis te delen: Wat een lerende organisatie! Leuk!

Kennis delen bij ContourdeTwern!


Wij worden op allerlei mooie plekken bij ContourdeTwern uitgenodigd om mee te denken over present werken in de praktijk.


Zo hebben we diverse keren bij GO next onze ervaringen gedeeld, zijn we bij het kennisplatform Presentie gevraagd kennis te delen: Wat een lerende organisatie! Leuk!

Andere mooie projecten


  • Brabant Kennis masterclass; polarisatie in de praktijk. Welke handvatten hebben overheden en organisaties nodig om samen met burgers verschillen te overbruggen? Buurtbinders deed haar verhaal. Zie hier een link naar een impressie van de masterclass.
  • MEER! met elkaar: MEER! organiseert op eigen wijze een concept voor kwetsbare burgers waarin ontmoeting en ontwikkeling centraal staan. Dit vraagt om visie en beleid. Buurtbinders adviseert de begeleidende beroepskrachten.
  • Radius: Jongerenwerk team Radius (Nu Sociom) gaat mee in de vernieuwing. De ontwikkelingen vragen om pionieren, experiment en bijsturen. Buurtbinders zorgt voor inhoudelijk feedback en begeleid dit proces.